50-005 Wrocław
Kołłątaja 32/6

+48 886462781
zygmunt@oddfellows.pl

S T A T U T Stowarzyszenia Bratniej Pomocy „ODD FELLOWS” w Rzeczypospolitej Polskiej

Wstępując do zakonu Odd Fellows przyjęliśmy na siebie dobrowolnie pewne obowiązki. Zostały one zapisane w konstytucji i innych dokumentach. Formalnie nie są liczne. Odwiedzanie chorych, grzebanie zmarłych, wychowywanie sierot – są to obowiązki między braćmi.

PEŁNA TREŚĆ OBOWIĄZUJĄCEGO STATUTU

Jeden Świat - Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych w sytuacjach kryzysowych

Siostry, Bracia, Czonkinie i Czonkowie Klubu “Ogniwo” w Warszawie, W imieniu Fundacji, Braci z Klubu “Ogniwo” oraz Ekspertów programu “Jeden Świat - Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych w sytuacjach kryzysowych “ z przyjemnością przesyłamy zaproszenie na pierwszą zamkniętą konferencję roboczą we Wrocławiu. Liczymy na liczne uczestwnictwo i czynny udział w dyskusji.

Program spotkania

KALENDARZ LOŻY NR 1 ZYGMUNT

Bracia , w załączeniu przesyłam Wam kalendarz spotkań loży Zygmunt na 2019 r wraz z imprezami integracyjnymi, oraz wyjazdami do lóż braterskich. Proszę o zapoznanie się z nim oraz dostosowanie swoich planów tak, aby wasza obecność na posiedzeniach loży była możliwie jak największa. W duchu PMP Mistrz loży nr 1 Zygmunt Czesław Woliński

KALENDARZ

Razem z lożą Anna w miesiącach wrzesień -styczeń organizujemy kurs nauki języka angielskiego w siedzibie loży Chętnych do nauki języka angielskiego prosimy o zgłaszanie się w terminie do 06.09. 2018 do sekretarz protokołu lub do Mistrza loży. Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki o godz. 19.30 i w piątki o godz.19-tej. Koszt uczestnictwa w kursie będzie podany po otrzymaniu zgłoszeń. Jeżeli kurs będzie cieszył się zainteresowaniem to zorganizowany zostanie drugi semestr.

 Join Us

KOLUMNA ZYGMUNTA

Zapraszamy do lektury biuletynu Loży nr 1 ZYGMUNT

CZYTAJ BIULETYN

PROGRAM PIKNIKU

Stowarzyszenie Bratniej Pomocy „ODD FELLOWS” w Rzeczpospolitej Polskiej zaprasza na doroczny piknik charytatywny , który odbędzie się dnia 25 maja 2019 r. w pięknej scenerii Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (wejście od ul. Świętokrzyskiej)

WIĘCEJ INFORMACJI