50-005 Wrocław
Kołłątaja 32/6

S T A T U T Stowarzyszenia Bratniej Pomocy „ODD FELLOWS” w Rzeczypospolitej Polskiej

Wstępując do zakonu Odd Fellows przyjęliśmy na siebie dobrowolnie pewne obowiązki. Zostały one zapisane w konstytucji i innych dokumentach. Formalnie nie są liczne. Odwiedzanie chorych, grzebanie zmarłych, wychowywanie sierot – są to obowiązki między braćmi.

PEŁNA TREŚĆ OBOWIĄZUJĄCEGO STATUTU

Jeden Świat - Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych w sytuacjach kryzysowych

Siostry, Bracia, Czonkinie i Czonkowie Klubu “Ogniwo” w Warszawie, W imieniu Fundacji, Braci z Klubu “Ogniwo” oraz Ekspertów programu “Jeden Świat - Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych w sytuacjach kryzysowych “ z przyjemnością przesyłamy zaproszenie na pierwszą zamkniętą konferencję roboczą we Wrocławiu. Liczymy na liczne uczestwnictwo i czynny udział w dyskusji.

Program spotkania

KALENDARZ LOŻY NR 1 ZYGMUNT

Zaloguj się do serwisu

KALENDARZ