50-005 Wrocław
Kołłątaja 32/6

+48 886462781
zygmunt@oddfellows.pl

MISJA I.O.O.F.

Głównym celem Stowarzyszenia była pomoc materialna potrzebującym członkom, odwiedzanie chorych, grzebanie zmarłych, pomaganie uciśnionym oraz wspieranie wdów i sierot. Dewizą Stowarzyszenia jest: Przyjaźń, Miłość, Prawda. Jego członkowie winni wierzyć w najwyższą istotę, stworzyciela i organizatora wszechświata oraz braterstwo ludzi.Stowarzyszenie propaguje wolność myśli i sumienia, zwalczanie przesądów, zabobonów, zazdrości i zawiści. Propaguje doskonalenie siebie poprzez sprawiedliwe działanie, okazywanie cierpliwości oraz ludzkiej miłości.

Stowarzyszenie nie zajmuje się religiami ani polityką.

Wykonując zadania statutowe Stowarzyszenia współpracujemy z organizacjami "Independent Order of Odd Fellows" (IOOF) w innych krajach na całym świecie.

Celem Stowarzyszenia jest:

- krzewienie wzorców etycznych opartych na przyjaźni, miłości i prawdzie,

- inspirowanie i realizowanie działań charytatywnych,

- tworzenie organizacyjnych i materialnych podstaw do kształtowania wśród swych członków i w otoczeniu Stowarzyszenia wyznawanych wartości etycznych.